NL

Afbraak populier 30 meter

Vellen van een populier

Deze opdracht ging over het afbreken van een 30 meter hoge populier. De uitdaging zat erin omwille van de omvang van de boom (meer dan 3 meter omtrek) en de beperkte ruimte onderaan de boom: de boom stond namelijk op een binnenkoertje omringd door een huis, een garage, enkele hagen en een schutting. Alle takken moesten daarom met een takelsysteem afgehaald worden.

Tijdens de werken zat de wind en de regen ook tegen. We hebben de werken tijdelijk moeten onderbreken, aangezien het te gevaarlijk werd vanaf 15 meter hoogte: regen en wind deden de boom aardig heen en weer gaan, dus om hogerop te klimmen zag ik niet meer zitten.

De eerstvolgende werkdag waren de weergoden ons wel goedgezind en hebben we de boom verder kunnen afbreken.

Eind goed al goed !